T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Seydişehir İlçe Halk Kütüphanesi

Tarihçe

SEYDİŞEHİR İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARİHÇESİ

1956 yılında ilçemiz Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesinde bulunan pafta 4, ada 37, parsel 2 de 265 m2 lik Maliye Hazinesine ait Bakanlığımız adına süresiz tahsisli bir arsa üzerine; ilçemizde kurulan bir dernek tarafından tek katlı olarak yapılmıştır. Kütüphane hizmetleri 1989 yılına kadar tek katlı binada devam etmiştir. Ancak şehrimizin gelişmesi ile birlikte 1 katın yetersiz hale gelmesi ile ek olarak 1 kat daha yapılması için girişimde bulunulmuş, gerekli ödenek sağlanarak 1991-1992 yıllarında inşaatın bitirilmesiyle 2. Kat faaliyete geçirilmiştir. Bu tarihten itibaren 1. Kat Çocuk Bölümü, 2. Kat ise Yetişkin Bölümü olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphanemizde 2 adet okuma salonu, 2 adet WC (Bay-Bayan), 1 adet depo, 1 adet kömürlük mevcuttur. Yeni hizmet binası yapılması için girişimler sürdürülmektedir. Halen kütüphanemizde 1 müdür, 1 şef, 1 araştırmacı, 3 memur, 1 4C’li geçici personel, 2 daimi işçi personel görev yapmaktadır.

kütüphane resim.jpg